Medal "Otwarte Serce" -
A A A

Medal "Otwarte Serce"

 

Regulamin
Przyznawania medalu „Otwarte Serce"

„Otwarte Serce” to część nazwy i symbol-logo Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”. Jako logo jest to czerwony symbol na białym tle. Natomiast odznakę

„Otwarte Serce” stanowi medal o średnicy 70 mm, wykonany z stopu metali. Pierwsza strona zawierać będzie ww. logo, w obwodzie którego znajdować się będzie napis „Otwarte Serce”. Na drugiej stronie wygrawerowana będzie pełna nazwa Stowarzyszenia. Medal ten umieszczony będzie w ozdobnym etui w kolorze bordowym. Warunki przyznawania medalu „Otwarte Serce”


Medal „Otwarte Serce” może być przyznana: organizacjom, instytucjom, osobom pełnoletnim, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w realizacji zadań zawartych w programach i projektach Stowarzyszenia. W szczególności przyznawany będzie za:

 1. Systematyczne realizowanie zadań aktywizujących środowisko lokalne.
 2. Wieloletnią pracę wolontarystyczną w Stowarzyszeniu Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”.
 3. Tworzenie i współtworzenie różnorodnych placówek i ośrodków rehabilitacyjnych, edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych oraz innych placówek świadczących zajęcia i pracę społecznie użyteczną.
 4. Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, turystycznych i okolicznościowych imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia.
 5. Promowanie wizerunku Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” przez różnorodne działania realizowane w ramach programów i projektów.
 6. Realizowanie innych zadań skierowanych na:
  • działania proeuropejskie i współpracę z placówkami i organizacjami zagranicznymi
  • na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz profesjonalizację ich działań
  • współpracę z administrację publiczną, samorządami i przedsiębiorcami oraz sponsorami.
 7. Pomoc finansową, rzeczową i merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otartych Serc”.
   

Tryb przyznawania Medalu „Otwarte Serce”

 1. Medal nadaje Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" z własnej inicjatywy lubna wniosek:
  • koordynatorów programów i projektów,
  • liderów grup realizujących zadania w ramach Stowarzyszenia.
 2. Wnioski składane są na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Przyznane medale są rejestrowane przez Stowarzyszenie, a kolejny numer wpisywany jest do legitymacji potwierdzającej przyznanie medalu.
 4. Medal „Otwarte Serce” wręcza się z ważnych okazji i podczas różnorodnych zgromadzeń, imprez i uroczystości.
 5. Podczas wręczania medalu dokonywana jest prezentacja odznaczanych, która również upowszechniana jest w środowisku m.in. za pośrednictwem mediów.
 6. Popularyzowania informacji o odznaczonych spoczywa na stronie wnioskującej.

medale 

Do pobrania: