Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy -

 

  

A A A

Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy

 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                     Data 10.05.2019

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie remontu dachu w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 z mieszkaniami wspieranymi i treningowymi w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” 

 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie naprawy dachu w budynku przy
ul. Waryńskiego 8 w Wieruszowie w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

 

Przedsiębiorcy Adama Forysia,

działającego pod firmą P.H.U. COPRA, Usługi Dekarskie z siedzibą w Wieruszowie,
ul. Szkolna 2/9, 98-400 Wieruszów,

z ceną 19 000,00 zł brutto

 

 

 

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie       

 

            …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)