Świetlica w budynku przy ul.Marianów 7 w nowej odsłonie -
A A A

Świetlica w budynku przy ul.Marianów 7 w nowej odsłonie

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tzw. „Małych projektów” prowadzona przez Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc świetlica zmieniła swoje oblicze.

W ramach projektu, którego realizacja właśnie się zakończyła zakupiliśmy nowe meble, telewizor, radio, wieżę muzyczną, sprzęt komputerowy oraz doposażyliśmy w naczynia aneks kuchenny. Wszystko po to aby uczestnicy naszej świetlicy mogli w przyjaznym otoczeniu spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.

Funkcjonująca przy Zakładzie Aktywności Zawodowej świetlica należy do nielicznych tego typu placówek, które dzięki likwidacji barier architektonicznych dają możliwość uczestnictwa w zajęciach osobom niepełnosprawnym.

Całkowity koszt zadania wyniósł 30 741,34 zł z czego:

- środki UE stanowiły kwotę – 24 593,07 zł

- pozostałą kwotę w wys. 6 148,27 zł dołożyło Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc ze środków własnych.

 

                                                                                                     Prezes Zarządu SI KOS

                                                                                                       Henryka Sokołowska

 

 

Zadanie pt. „Doposażenie pomieszczeń świetlicowych w budynku przy ul. Marianów 7

w Wieruszowie” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
– mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

oraz środków budżetu Gminy Wieruszów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Link do galerii