Wolontariusze w Wieruszowie -
A A A

Wolontariusze w Wieruszowie

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wolontariat rozwinął się w latach 90, kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. To również doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesieniu pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i globalnym. Od 2002 roku Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” (SI KOS) w Wieruszowie realizuje projekt Lokalne Centrum Wolontariatu w ramach którego funkcjonuje: Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy; Grupa młodych wolontariuszy realizujących zadania okazjonalnie; cztery Szkolne Kluby Wolontariusza (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum im. Jan Pawła II, Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego). W ramach projektu młodzi i starsi wolontariusze uczestniczą w różnorodnych zadania systematycznych i okazjonalnych m. in. Regionalna Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”, Dzień Przedszkolaka, Wyścig Kolarski z okazji Dnia Niepodległości, Bal Karnawałowy czy też udział w akcji świątecznej Mikołaje na ulicach. Ponadto wspierają działania w świetlicach. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w ramach współpracy z wolontariuszami realizuje różnorodne formy szkolenia, zwiększających ich wiedzę i skuteczność w działaniu. W 2015 roku w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu cztery osoby uzyskały dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Pani Magdalena Ajtner, Iwona Jakobsze, Dorota Pregiel uczestniczyły w szkoleniach pt. „Wolontariat w pierwszych krokach” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Pani Karolina Kardolińska ukończyła cykl szkoleniowy i uzyskała kwalifikacje koordynatora wolontariatu. Ponadto w 2015 roku wolontariusze ze szkolnych klubów wolontariatu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu arteterapii, które prowadzili terapeuci z WTZ oraz szkoleniu prowadzonym przez trenerka/coach/doradca/konsultant Panią Magda¬lenę Korczyk-Waszak z łodzi z zakresu podstaw teoretycznych i uwarunkowań prawnych wolontariatu oraz motywacji wolontariuszy. Wszyscy biorący udział w szkoleniu mieli możliwość korzystać z praktycznych porad i wskazówki interwencyjnych dotyczących wolontariatu. Odbyła się też druga część szkolenia prowadzona przez dr Elżbietę Sobolewską psychologa-seksuologa z Łodzi na temat. „Seks w Internecie – zagrożenie i niebezpieczeństwa”. Podsumowanie tegorocznych działań wieruszowskich wolontariuszy odbyło się podczas corocznego Lokalnego Święta Wolontariatu w dniu 11 grudnia 2015 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz wszyscy beneficjenci korzystający z współpracy z wolontariuszami serdecznie dziękują za okazaną w 2015 roku przez nich życzliwość i pomoc w rozwiązywaniu czasem bardzo trudnych problemów. Dziękując za dotychczasową współpracę mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli współpracować i spełniać oczekiwania osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

Karolina Kardolińska

 

Galeria zdjęć