Program Proeuropejski -
A A A

Program Proeuropejski

PROGRAM „PROEUROPEJSKI”

 

 

Stowarzyszenie Integracyjne bdquo;Klub Otwartych Serc” uznając przystąpienie Polski do UE za kontynuację przemian ekonomiczno – ustrojowych, konsekwentnie od roku 1997 popularyzuje ideę zjednoczonej Europy i podejmuje różnorodne działania w tym zakresie.

 

Program realizowany jest od 1998 r. i ma na celu:

  • upowszechnianie wiedzy na temat UE oraz różnorodnych korzyści dla Polski z przystąpienia do UE,
  • współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz społeczności lokalnej w swoich krajach.

 

W ramach programu i realizowanych projektów organizowane są wymiany młodzieży i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie gościło już m.in. liderów  organizacji pozarządowych z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Niemiec. Podczas wizyt prowadzone są m.in. rozmowy dotyczące wspólnych projektów, na które środki pozyskiwane będą m.in. z funduszy europejskich.

 

W 2005 roku została podpisana umowa o współpracy i promocji idei pomiędzy Międzynarodową Siecią Ecoclubes a Centrum OPUS z Łodzi. W ramach współpracy z Centrum OPUS Stowarzyszenie w 2006 roku również włączyło się w tworzenie Ekoklubów na terenie powiatu wieruszowskiego. W związku z tym projektem w Wieruszowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Międzynarodowej Sieci Ekoklubów z Argentyny.

 

Od 2007 roku nawiązana została też współpraca z partnerem niemieckim jakim jest Martinshof Diakoniewerk w Rothenburgu. dot. zadań w zakresie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Współrealizatorem tego projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Środki na realizację z partnerem niemieckim pozyskujemy m.in. z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Fundacji Współpracy Niemiecko – Polskiej.

 

Realizowane działania w ramach programu „Proeuropejskiego” uzyskały wsparcie finansowe w ramach niżej wymienionych projektów:

  • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny AGROINFO – dotacja z Funduszu Współpracy
  • Kurs na Europęśrodki europejskie administrowane przez PFRON i RCPS
  • Współpraca partnerka w ramach polsko – niemieckiej wizyty studyjnej oraz spotkań integracyjnych ph. „Aktywni niepełnosprawni” - dotacja z Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży , Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.

 

Realizowane w programie projekty finansowane są również z środków własnych tj. m.in. dobrowolne wpłaty, darowizny, podatek 1%. Stowarzyszenie pozyskuje też znaczącą pomoc rzeczową od lokalnych darczyńców.