Zarząd Stowarzyszenia -
A A A

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia oraz skład Komisji Rewizyjnej
W dniu 30 czerwca 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”, w wyniku którego ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna w niżej wymienionym składzie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia pracującego społecznie wchodzą:
Henryka Sokołowska – Prezes,
Maria Jakubczyk – V - ce Prezes,
Barbara Sawicka - Skarbnik,
Grażyna Kindler – Sekretarz,
Michał Gasztych – Członek Zarządu;

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracującej społecznie, wchodzą:

Maria Bura

Ewa Olejnik

Zofia Kowal