Zarząd Stowarzyszenia -
A A A

Zarząd Stowarzyszenia

Walne  Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze odbyło się dnia  18. 06. 2019 r. na którym wybrano:


ZARZĄD

1) Henryka Sokołowska – Prezes

2) Michał Gasztych – V-ce Prezes

3) Barbara Sawicka – Kanicka – Skarbnik Zarządu

4) Arleta Rzadka – Sekretarz Zarządu

5) Danuta Strzała – Członek Zarządu

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1)        Irena Kowalczyk- Przewodnicząca

2)        Irena Gaczyńska – Sekretarz

3)        Bożena Jaroch – Członek Komisji