Zarząd Stowarzyszenia -
A A A

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia oraz skład Komisji Rewizyjnej
W dniu 30 czerwca 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”, w wyniku którego ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna w niżej wymienionym składzie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia pracującego społecznie wchodzą:
Henryka Sokołowska – Prezes,
Maria Jakubczyk – V - ce Prezes,
Justyna Oleś - Brylak - Główna Księgowa, Skarbnik,
Grażyna Kindler – Sekretarz
Michał Gasztych – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracującej społecznie, wchodzą:

Maria Bura - Przewodniocząca
Aleksandra Skowrońska – Strzelczyk - Sekretarz
Halina Banasik – Członek Komisji