"Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji" -
A A A

"Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji"

 PROGRAM „POZARZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I INFORMACJI”

 

 Program ukierunkowany jest na profesjonalizację i federalizację działań sektora pozarządowego oraz współpracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na zasadach subsydiarnych. Realizowane zadania mają, m.in. na celu:

  • zwiększenie dostępu lokalnych NGO's do informacji oraz profesjonalizacja ich działań poprzez prowadzenie różnorodnych form szkoleń i konsultacji,
  • rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami, samorządami, administracją publiczną i lokalnymi przedsiębiorcami,
  • promowanie postaw filantropijnych i różnorodnych działań prospołecznych w ramach organizowanego konkursu „Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej" oraz Lokalne Święto Wolontariatu”.


Realizowane działania w ramach programy „Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji” uzyskały wsparcie finansowe w ramach nizej wymienionych projektów:

  • „Porządnie poza rządem” – dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego
  • „Animator”dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego 
  • „Facylitator”dotacja z FAHRE 
  • „Razem łatwiej”dotacja z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

 

W realizacji projektórw współpracujemy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi.