Spółdzielnia Socjalna Green Servis -
A A A

Spółdzielnia Socjalna Green Servis

 

Spółdzielnia socjalna GREEN SERVICE w Wieruszowie
ul. Sportowa4, 98-400 Wieruszów

Spółdzielnia socjalna GREEN SERVICE w Wieruszowie
ul. Sportowa4, 98-400 Wieruszów

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałania IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej   projekt: „OWES – rozwój ekonomii społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 120 000,00 PLN (WSPARCIE PODSTAWOWE) 66 600,00 PLN (WSPARCIE POMOSTOWE na okres 6 m-cy – z możliwością zwiększenia o kolejne 6 mcy)

-Brak wkładu własnego -Możliwość refundacji z PFRON za zatrudnione 5  osób z niepełnosprawnością średniorocznie  50 000 PLN -Łącznie w skali roku 303 200 PLN

 

Założyciele Spółdzielni 1. Gmina Wieruszów 2. Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie

 

Założyciele Spółdzielni

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Walne Zgromadzenie (Burmistrz Wieruszowa – Rafał Przybył; SIKOS – Henryka Sokołowska)

2. Rada Nadzorcza (Sylwia Olbińska, Maciej Baciński, Aleksandra Skowrońska- Strzelczyk)

3. Zarząd jednoosobowy – Prezes (Mariusz Bartodziejski)

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA/ PRACOWNICY

 

Marcin Kuzmercki Robert Romanowski Janusz Olek Daniel Korpeta Alicja Poprawa

Prezes Mariusz Bartodziejski

Koordynator Karolina Domagała

PRACOWNICY

Koordynator ds. realizacji zadań i obsługi administracyjnej; 1 stanowisko; wymiar czasu pracy 1 etat; osoba bezrobotna 

Palacz/Pracownik gospodarczy ; 2 osoby;  wymiar czasu pracy 2 etaty, osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym

Sprzątaczka  obiektów; 1 stanowisko; wymiar czasu pracy 1 etat; osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym

 Robotnik gospodarczy  obiektów sportowych;  2 osoby;  wymiar czasu pracy 2 etaty, osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym

 

Misja:

Reintegracja osób niepełnosprawnych poprzez ich zatrudnienie w sektorze usług pielęgnacji terenów zielonych i porządkowych.

Wizja:

Głównym celem Spółdzielni jest stworzenie  w przeciągu dwóch lat stabilnego finansowo Przedsiębiorstwa Społecznego, świadczącego dobrej jakości usługi gospodarczo-porządkowe. 

 

CELE:

1.utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie dobrze prosperującej, cieszącej się renomą i uznaniem klientów spółdzielni.

2.Osiągnięcie stabilności finansowej Spółdzielni, oraz jej członków.

3.Zatrudnienie  dodatkowych osób, osiągniecie zatrudnienia min. 12 osób

 

WYPOSAŻENIE,

zakupione w ramach wsparcia Kosiarka spalinowa Pług odśnieżający Zamiatarka Kosy spalinowe Dmuchawa do liści o mocy min. 1KM Nożyce do żywopłotu Drobny sprzęt ogrodniczy Kosiarka spalinowa o mocy min 5KM Opryskiwacz plecakowy koszt wdrożenia i testowania oraz zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury sportowej, między innymi Mini rolby do pielęgnacji tafli lodu współpracującej z ciągnikiem Suszarki do łyżew Ostrzałka do łyżew

 

WYPOSAŻENIE,

zakupione w ramach wsparcia Stolarka Wyposażenie biura: szafy, biurka, krzesła itp. Wyposażenie szatni: szafki, lustro, ławki itp. Sprzęt biurowy: laptop, oprogramowanie MS Office, antywirus Urządzenie wielofunkcyjne Regały do pomieszczenia gospodarczego Zakup samochodu Przyczepka

 

WYPOSAŻENIE,

zakupione w ramach wsparcia Zakup maszyny czyszczącej powierzchnie hali sportowej Odkurzacz Wózek do sprzątania Zakup drobnego sprzętu sprzątającego Zakup odzieży ochronnej Banner promocyjny na budynku siedziby Stworzenie strony www Stworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej, w tym logo, projekt wizytówek Reklama na samochodzie

 

OFERTA

1.Pielęgnacja terenów zielonych

2.Sprzątanie wewnątrz nieruchomości

3.Drobne naprawy

4.Prace konserwacyjne

5.Prace dodatkowe

6.Koszenie trawników i sprzątanie liści

7.Sprzątanie klatek schodowych

8.Sprzątanie terenów zewnętrznych

9.Odśnieżanie

10.Sprzątanie poremontowe

11.Opalanie budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki (w sezonie grzewczym, w tym czyszczenie pieca)

12.Obsługa wypożyczalni łyżew w okresie XII-II(w tym ostrzenie łyżew, czyszczenie tafli lodowiska, wypożyczalnia w godzinach pracy lodowiska)

 

Przykładowe wyposażenie Spółdzielni GREEN SERVICE

1 ETAP DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI :

Diagnozowanie rynku w zakresie realizacji kolejnych usług Główny zleceniodawca – Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki (GOSiT)

 

Przykładowe prace w ramach zlecenia dla Spółdzielni GREEN SERVICE

 2 ETAP przewidywane działania:

1.Dbanie o tereny zielone

2.Utrzymanie czystości o bieżąca obsługa hali i siłowni

3.Place zabaw, skatepark i park

4.Przystań (prace gospodarcze, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego)

 

 3 ETAP docelowo:

Rozszerzenie usług w zakresie prac porządkowych, pielęgnacji zieleni na terenie obiektów gminnych i innych.

 

Przedsiębiorstwo Społeczne „Aktywny na rynku pracy” utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej zagrożonej wykluczeniem społecznym

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałania IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej   projekt: „OWES – rozwój ekonomii społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KWOTA DOFINANSOWANIA:

20 000,00 PLN (WSPARCIE PODSTAWOWE) 10 100,00 PLN (WSPARCIE POMOSTOWE na okres 6 m-cy – z możliwością zwiększenia o kolejne 6 m-cy)

-W ramach środków własnych przeprowadzono remont pomieszczeń na kwotę 3 500,00 PLN -Łącznie w skali roku kwota ta winienie blisko 50 000,00 PLN

 

Założycielem Przedsiębiorstwa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie (TPD OM)

Siedziba Przedsiębiorstwa Budynek przekazanym przez Samorząd Gminy na własność  TPD OM w Wieruszowie ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów

Partner Przedsiębiorstwa Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Zadanie realizowane w ramach projektu „OWES – rozwój ekonomii społecznej”

Misja: Tworzenie możliwości powrotu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnością poprzez zatrudnienie ich w sektorze krawieckim i tapicerskim w zakresie usług i produkcji.

Wizja: Stworzenie rozpoznawalnej na rynku regionalnym szwalni a w przyszłości spółdzielnie socjalną zajmującej się usługami i produkcją wyrobów włókienniczych, o stabilnej sytuacji finansowej, dającej stałe zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom z niepełnosprawnością (WTZ , ZAZ).

 

CELE:

1.Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie cieszącej się renomą i uznaniem klientów; 2.Osiągnięcie stabilności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 3.Zatrudnienie dodatkowych osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób z niepełnosprawnością; 4.Podjęcie działań zmierzających do uruchomienia w przyszłości spółdzielni socjalnej.

 

CELE:

1.utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie dobrze prosperującej, cieszącej się renomą i uznaniem klientów spółdzielni.

2.Osiągnięcie stabilności finansowej Spółdzielni, oraz jej członków.

3.Zatrudnienie  dodatkowych osób, osiągniecie zatrudnienia min. 12 osób

 

WYPOSAŻENIE, zakupione w ramach wsparcia:

1.Stębnówka z podwójnym transportem 2.Stębnówka jednoigłowa 3.Owerlok pięcionitkowy 4.Nóż pionowy (krajanka) 5.Stół prasowalniczy z wytwornicą pary 6.Coverlock Merrylock 7.Stół krajalniczy 8.Akcesoria krawieckie (nożyce, miary, wieszaki itp.)

 

Nasi zleceniodawcy: 1.Spółdzielnią Socjalną PANATO Wrocław (materiały reklamowe dla firm polskich i zagranicznych – torby, plecaki itp.); 2.Urząd Marszałkowski w Łodzi (materiały reklamowe – poduszko-kocyki, torby); 3.Gmina Wieruszów (wyprawki dla niemowląt itp.) 4.Maria i Zdzisław Parnowscy (wypychanie poduszek silikonem) 5.Produkcja na zlecenia indywidualnych odbiorców (maskotki, poduszki, kocyki, odzież dziecięca itp..)