Rada Współpracy NGO'S Ziemi Wieruszowskiej -
A A A

Rada Współpracy NGO'S Ziemi Wieruszowskiej

Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej.

 

Od 1999 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" istnieje grupa robocza organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskie­go, która przyjęła nazwę Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wie­ruszowskiej. Głównym celem istnienia Rady jest profesjonalizacja i współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz realizowanie zadań na rzecz społeczności lokalnej w ramach współpracy z samorządami, opartej na zasadach subsydiarności.

 

Koordynowanie działań Rady zostało powierzone naszemu Stowarzyszeniu, a następnie dołączone do zadań programu Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji. W skład Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej wchodzi 30 organizacji, które współpracują w oparciu o:

  • opracowany regulamin określający zasady współpracy,
  • system przepływu informacji,
  • harmonog ram działań w zakresie organizacji imprez, szkoleń.

 

Zadaniem Rady jest:

  • opiniowanie projektów, ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego
  • działanie integracyjne sektora pozarządowego
  • diagnozowanie i inspirowanie do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa lokalnego
  • podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami społeczeństwa obywatelskiego
  • promowanie Karty Etycznej Organizacji Pozarządowych

Członkowie Rady spotykają  się cztery razy  w roku na swoich posiedzeniach.

 

Z inicjatywy Rady organizowane są

  • "Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej"
  • "Lokalne Święto Wolontariatu".

Działania te realizowane są wspólnie z Samorządem Powiatu i Gminy Wieruszów.
WW. przedsięwzięcia przyczyniają się do lepszej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a darczyńcami. Promują działania filantropijne, dzięki którym organizacje mogą skuteczniej realizować swoje cele pozyskując pomoc finansową i rzeczowa od lokalnych darczyńców.

"Lokalne Święto Wolontariatu" to nie tylko okazja do podziękowań za bezinteresowną pracę ale też okazja do promocji aktywności społecznej mieszkańców całego powiatu.