"Dzień Osób Z Niepełnosprawnością" w ZUS Wieruszów -
A A A

"Dzień Osób Z Niepełnosprawnością" w ZUS Wieruszów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizował 2 grudnia 2016 r. "Dzień Osób z Niepełnosprawnością", wpisując się tym samym w obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada 3 grudnia.

            Tego dnia w ZUS w Wieruszowie odbyła się wystawa promująca umiejętności osób z niepełnosprawnością z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej. W siedzibie ZUS otrzymać kompleksową informację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

            Wcześniej natomiast w świetlicy WTZ odbyło się spotkanie dla rodziców/opiekunów  i terapeutów osób z niepełnosprawnością będących adresatami projektów realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział Miejski  i Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie  z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wieruszowie. Podczas spotkania udzielano informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. 

 

Link do galerii