,, Integracja i aktywność” polsko- niemieckie spotkanie osób niepełnosprawnych -
A A A

,, Integracja i aktywność” polsko- niemieckie spotkanie osób niepełnosprawnych

 

 

Stowarzyszenie Integracyjne ,, Klub Otwartych Serc” od przeszło 10 lat współpracuje z partnerami Niemieckimi Martinshof Rothenburg Diakonawierk. Przedstawiciele obydwu organizacji odwiedzają się w ramach wizyt studyjnych każdego roku, wymieniając doświadczenia w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością. Tematami poruszanymi podczas wizyt to aktywność: zawodowa, społeczna, terapia i rehabilitacja, współpraca z rodzicami i opiekunami, seksualność osób z niepełnosprawnością, mieszkalnictwo chronione itp. Wizyty te realizowane są tak w Polsce jak i w Niemczech w ramach projektu: ,, Integracja i aktywność” polsko-niemieckie spotkanie osób z niepełnosprawnością. Tegoroczna wizyta odbyła się w dniach: 24,27- 30.10.2014r. miała szczególny charakter związany z otwarciem Zakładu Aktywności Zawodowej. Placówka ta w dużej mierze powstała dzięki inspiracji merytorycznej niemieckich partnerów, największego pracodawcy w Saksonii zatrudniającego i realizującego różne działania dla blisko 700 osób z niepełnosprawnością. Podczas wizyty przedstawiciele z Niemiec uczestniczyli w otwarciu ZAZ oraz wzięli udział w dyskusji nt. mieszkalnictwa chronionego na przykładzie realizowanych działań w tym zakresie w Kędzierzynie- Koźlu. Rodzice, terapeuci, osoby z niepełnosprawnością, przedstawiciele NGO’s oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie zapoznali się z rozwiązaniami mającymi zastosowanie w zakresie mieszkalnictwa chronionego, domów dziennego pobytu oraz różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. Warto dodać,że była to druga część dyskusji na ten temat, gdyż w pierwszym półroczu problem ten był przedmiotem wizyty studyjnej w Rothenburgu. Nie zabrakło też dyskusji nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy, w której uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy. Terapeuci i uczestnicy WTZ oraz partnerzy niemieccy, kontynuowali również dyskusję nt. ,,Przyjaźń, miłość, sex osób niepełnosprawnych”. Podczas podsumowania wizyty nakreślono plany dalszej współpracy w wyniku której powstały ZAZ w Wieruszowie produkował będzie ceramikę na rynek niemiecki. Wspólnie podejmowane będą działania zmierzające do tworzenia mieszkań chronionych i treningowych w Wieruszowie. Realizacja tych i wielu innych działań jest możliwa dzięki pomocy finansowej udzielanej przez Fundację Współpracy Polsko-Niemiecką oraz środkom własnym Martinshof Rothenburg Diakonawierk i Stowarzyszenia Integracyjnego ,, Klub Otwartych Serc”.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

 

 Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej  

  Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do galerii