"Integracja i aktywność - polsko - niemieckie spotkania osób niepełnosprawnych" -
A A A

"Integracja i aktywność - polsko - niemieckie spotkania osób niepełnosprawnych"

Nawiązana w 2004 współpraca pomiędzy parterami tj. Stowarzyszeniem Integracyjnym "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie (Polska) oraz Martinshof Rothenburg Diakoniewerk (Niemcy) umacnia się z roku na rok i daje wymierne efekty. 


Każdego roku partnerzy odwiedzają się nawzajem i w ramach wizyt studyjnych wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Jednym z mierzalnych efektów tej współpracy jest tworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie, w którym realizowane będą zlecenia w zakresie ceramiki na rynek Niemiecki. W trakcie tegorocznej wizyty realizowanej dzięki wsparciu projektu przez FWPN odbędą się warsztaty doskonalące umiejętności z zakresu ceramiki. Niepełnosprawni i terapeuci z Polski i Niemiec dzielić się będą nie tylko doświadczeniami ale również poznawać nowe techniki. Zdobyte doświadczenia będą przydatne w przygotowaniu niepełnosprawnych z Wieruszowa do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Odbędą się również 2 spotkania dyskusyjne pt. "Nie jesteś sam" poświęcone samodzielności niepełnosprawnych oraz ich aktywności zawodowej z udziałem rodziców/opieunów, terapeutów oraz przedstawicieli samorządów i NGO's. Upowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie współpracy polsko - niemieckiej służyć będzie stoisko informacyjne przygotowane przez SIKOS i partnera podczas V Festiwalu Produktu Lokalnego w Dworze w Ustroniu. W ramach integracji i terapii społecznej zrealizowany będzie całodniowy program turystyczno - krajoznawczy "Opole i okolice".