25+ "Integracja i aktywność" - polsko - niemieckie spotkanie osób z niepełnosprawnością 1-6 wrzesień 2017r. -