Bursztynowym szlakiem z (2/3) -
A A A

Bursztynowym szlakiem z (2/3)

26.08.2019

 

W ramach projektu ,,Ja też potrafię’’ dzieci i młodzież w okresie wakacyjnym miały możliwość wyjechać na wycieczki do Kępna, Ożarowa, Wielunia oraz Załęcza. Wyjazdy nazwane zostały ,,Bursztynowym szlakiem’’, gdyż uczestnicy mogli poznać historię i tradycje naszego powiatu oraz sąsiadujących – kępińskiego i wieluńskiego.

 

Uczestnikami były dzieci i młodzież z niepełnosprawnością uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 na zajęcia w Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji „Być razem” w Wieruszowie oraz dzieci i młodzież ze świetlic TPD w Mirkowie, Pieczyskach, Wyszanowie i Świetlicy Stowarzyszenia Profilaktycznego „Alternatywa” w Wieruszowie - Podzamczu. Podczas pierwszego wyjazdu do Kępna uczestnicy wyjazdu mieli okazję obejrzeć wystawę znajdującą się w Muzeum Ziemii Kępińskiej dotyczącą historii miasta, którego korzenie sięgają średniowiecza. Wystawa podzielona jest na pięć modułów odpowiadających takim tematom jak: archeologia, etnografia, rzemiosło, sport i kultura oraz miasto. Po zwiedzeniu muzeum i znajdującej się w nim wystawy, uczestnicy mieli okazję popływać i skorzystać z kąpieli w jakuzzi i innych atrakcji Qarium – aqaparku w Kępnie.

Kolejna wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia stacji kolejowej - węzłowej PKP, która jest unikatową budowlą, dwupoziomową z krzyżowym usytuowaniem peronów (jeden z dwóch tego rodzaju obiektów w Polsce – drugi w Kostrzynie na Odrą ). Po zwiedzeniu stacji, uczestnicy mieli okazję zrelaksować się w podczas kąpieli w jakuzzi i innych atrakcjach Qarium – aqaparku w Kępnie. Kolejna jednodniowa wycieczka odbyła się kolejno do Ożarowa, Muzeum w Wieluniu oraz Załęcza Wielkiego. Pierwszym zwiedzanym obiektem było Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, mieszczącym się w późnobarokowym, czteroalkierzowym dworze szlacheckim. Wśród wielu muzealiów ożarowskiego dworku na uwagę zasługują liczne pamiątki oddające charakter tej szlachecko-ziemiańskiej rezydencji. Zgromadzone zabytki pochodzą w części z dworów ziemi wieluńskiej, np. piece kaflowe, barokowe szafy, kufry. Interesująco reprezentuje się zespół portretów szlachty i wieluńskiego duchowieństwa, w tym barokowe portrety pośmiertne, tzw. trumienne. Następnie udaliśmy się do Muzeum w Wieluniu, które posiada zbiory: archeologiczne, etnograficzne, historyczne i dzieła sztuki.

W podziemiach dawnego klasztoru interesująco prezentują się zabytki archeologiczne licznie odkrywane na obszarze ziemi wieluńskiej. Zainteresowanie wzbudza biżuteria z epoki brązu, a także z okresu średniowiecza. Dużą ciekawostkę stanowią: scytyjski sztylet tzw. akinakes oraz zapinka - fibula, pochodzące z późnego okresu halsztackiego, a znalezione nad Prosną.

Broń biała i palna oraz pamiątki patriotyczne, w tym biżuteria związana z powstaniami narodowymi, stanowią interesujący zespół dziewiętnastowiecznych obiektów. Na szczególna uwagę zasługuje Biblia brzeska (radziwiłłowska) z 1563 r., niezwykle rzadki zabytek polskiego drukarstwa. Ważną dla historii miasta jest bogata ikonografia obrazująca skutki bombardowania dokonanego przez niemieckie lotnictwo rankiem 1 IX 1939 r..

Te historyczne zabytki można zobaczyć na parterze budynku. Na piętrze obejrzymy zabytki związane z przeszłością podwieluńskiej wsi. Są więc tutaj liczne narzędzia rolnicze, różnorodne przyrządy wykorzystywane przez mieszkańców wsi, stroje regionalne. Można również zajrzeć do chałupy chłopskiej, z której jakby na chwilę wyszli domownicy. W dziale etnograficznym na wyróżnienie zasługują przede wszystkim dewocjonalia, szczególnie malarstwo religijne oraz licząca kilkaset sztuk kolekcja rzeźby ludowej.

Ostatnim zwiedzanym obiektem w tym dniu był Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Położony jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na prawym brzegu rzeki Warty, przy którym od 1997 roku działa Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła”. Załęczański Park Krajobrazowy utworzono w 1978 r. jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Wieluńskiej będącej częścią Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej zwanej Jurą Polską, zamykając od północy system jurajskich parków krajobrazowych. Wśród wielu propozycji programowych oferowanych przez Ośrodek jest „Nadwarciański Kampus Ekologiczny” związany z aktywnym wypoczynkiem i edukacją w terenie, przy wykorzystaniu zaplecza dydaktycznego oraz przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, realizując program Zielonej Szkoły „Warto żyć nad Wartą”. Na miejscu zjedliśmy obiad, a następnie mogliśmy zapoznać się z ofertą Ośrodka, zwiedzić tamtejsze atrakcje i pooddychać czystym, świeżym powietrzem.

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu środków Starostwa Powiatowego, Gminy Wieruszów oraz środków własnych Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”. Beneficjenci projektu dziękują za wiele wrażeń i udaną, wakacyjną zabawę organizatorom imprezy i darczyńcom, a nade wszystko opiekunom, z którymi spędzili miło czas.

 

Link do galerii