Ja też potrafię cd. -
A A A

Ja też potrafię cd.

Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc’’ od września tego roku realizuje projekt „ Ja też potrafię” współfinansowany ze środków PFRON( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. Uczestnicy projektu w każdy poniedziałek biorą udział w zajęciach grupowych o charakterze terapeutycznym – zajęciach rehabilitacyjnych, arteterapeutycznych oraz zajęciach z psychologiem. Wtorkowe zajęcia indywidualne wynikają z potrzeb beneficjentów – dodatkowa terapia rehabilitacyjna oraz psychologiczna podyktowana jest potrzebą korygowania deficytów występujących u uczestników projektów.

W ramach projektu organizowane są wyjazdy na zajęcia terapii specjalistycznej. Nasi podopieczni trzykrotnie brali udział w zajęciach hipoterapeutycznych oraz dogoterapeutycznych na terenie Głazu. Beneficjenci, pod koniec października, brali udział w zajęciach zorganizowanych na basenie w Ostrzeszowie. Wyjazdy nie tylko pozwoliły na szerokie działania terapeutyczne, ale również były okazją do integrowania się dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

Uczestnicy projektu obecnie przygotowują się do udziału w konkursie „Twórczość – Terapia – Sukces”, który organizowany jest przez naszego partnera - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie. Podczas zajęć arteterapeutycznych wspólni z terapeutą wykonują prace manualne, które zostaną wyeksponowane podczas wystawy w holu Urzędu Miasta i Gminy w Wieruszowie.

W grudniu zaplanowano również wyjazd do groty solnej znajdującej się w Bralinie oraz spotkanie mikołajkowo – wigilijne z udziałem opiekunów prawnych.

 

Galeria zdjęć