Jak skutecznie budować model funkcjonowania ekonomii społecznej -
A A A

Jak skutecznie budować model funkcjonowania ekonomii społecznej

W ostatnich dniach wieruszowskie stowarzyszenia tj. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie gościły w swoich placówkach przedstawicieli samorządów jednostek administracji, organizacji pozarządowychz województw poznańskiego, małopolskiego i trzech regionów województwa łódzkiego. Nie tylko prezentacje realizowanych projektów, ale przede wszystkim bezpośrednie rozmowy z realizatorami i beneficjentami projektów ułatwiły dyskusje na temat: skutecznego budowania modelu ekonomii społecznej na przykładzie systemowych rozwiązań w powiecie wieruszowskim. Jak oświadczyła koordynator wizyt rozważane jest wydanie publikacji, obrazującej szczegółowe rozwiązania pokazujące dobrą współpracę pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi, administracją rządową, oraz przedsiębiorstwami. Goście odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej gdzie zapoznali się dodatkowo z projektami: Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji dla Dzieci Młodzieży z niepełnosprawnością i Ogólnopolski projekt: Zajęcia Klubowe przy WTZ ( realizowany jako jedyny w województwie łódzkim.) Odwiedzający Wieruszów wykazali duże zainteresowanie placówką Zakład Aktywności Zawodowej.

Z podziwem obserwowali zaangażowanie i pracę osób z niepełnosprawnością dla których ta praca to nie tylko forma zarobku, ale także forma terapii i rehabilitacji prowadząca do ich samodzielności na miarę ich możliwości. Podzielili opinię organizatorów i realizatorów ZAZ o konieczności zwiększania takich miejsc pracy dla osób z niepełnosprawności i planowanej potrzebie rozwoju ZAZ na terenie powiatu wieruszowskiego i powstawania takich kolejnych placówek w województwie łódzkim . Dużym zainteresowaniem cieszyły się działalność Spółdzielni Socjalnej „Green Service” będącą podmiotem prawnym powołanym przez Gminę Wieruszów i Stowarzyszenie Integracyjne „ KOS„ .Działalność Podmiotu Ekonomii Społecznej TPD O.M. to kolejny krok w realizacji zadań zwiększających aktywność zawodową niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Przysłowiową” kropką nad i” w Wieruszowie jak stwierdzali odwiedzający placówki są usługi asystenckie w miejscu zamieszkania skierowane do osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych oraz mieszkania wspierane i treningowe , realizowane dla tej grupy społecznej. Realizacja tych działań odbywa się w ramach projektu: „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim.” Kontynuacja projektu, kolejne wizyty z terenu różnych województw planowane są na pierwszy kwartał 2020r.

 

Galeria