Kolejny raz ruszył „Żółty talerz” w Gminie Wieruszów -
A A A

Kolejny raz ruszył „Żółty talerz” w Gminie Wieruszów

Od września 2018 roku ponownie rozpoczęła się realizacja III edycji 2018/2019 programu dożywiania „Żółty Talerz”. Program ten finansowany jest przez Fundację „Kulczyk Foundation” . W tegorocznej edycji koordynatorem programu na terenie Gminy Wieruszów jest Koło TPD w Wyszanowie. Łącznie projekt skierowany jest do  30 dzieci, które uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach  świetlicowych. W ramach programu dzieci zdobywają wiedzę nt. zdrowego żywienia, jednocześnie uczą się też przygotowywać wspólnie z opiekunami, wolontariuszami i rodzicami posiłki, które konsumują, jak również nabywają umiejętności dot. przygotowania okazjonalnych posiłków tj. spotkanie świąteczno-wigilijne.

Dzięki realizacji projektu istniała możliwość zakupienia sprzętu niezbędnego do przygotowania żywienia oraz zaangażowania dietetyka, z którym dzieci wspólnie przygotowywały przekąski oraz desery o zmniejszonej zawartości cukru, które bazowały na owocach i warzywach.

W trakcie prowadzonych zajęć warsztatowych beneficjenci zapoznali się z podstawowymi zasadami zdrowego żywienia, higieny podczas przygotowywania posiłków oraz doboru odpowiednich składników do przygotowania posiłków.

W kolejnych miesiącach planowane są dalsze działania z tego zakresu, szkolenia dla rodziców i nauczycieli w szkole oraz wolontariuszy, a także impreza plenerowa na zakończenie projektu. 

 

Galeria zdjęć