Mikołaje na ulicach -
A A A

Mikołaje na ulicach

Kolejny już raz mieszkańcy gminy Wieruszów spotkali się z Mikołajami na ulicach, w urzędach, w szkołach, przedszkolach i placówkach służby zdrowia. Jak zawsze w tę wyjątkową misję w imieniu Stowarzyszenia Integracyjnego „ Klub Otwartych Serc” pełnili wolontariusze ze Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Wolontariuszami  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Wieruszowie byli: Maja Chałupka, Alicja Augustyniak, Karolina Mleczko, Sonia Wiejalis, Adrianna Mielczarek (opiekun Pani Maria Jakubczyk),z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Wieruszowie: Marta Kowalińska, Dagmara Kanicka, Weronika Tomaszewska, Dagmar Kasprzak (opiekun Pani Halina Paluch ), ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie: Maja Betka, Amelia Michalczyk, Kacper Kos ( opiekun Pani Natalia Stańczyk).

Wszyscy Mikołaje wyposażeni byli w zabawki, kolorowanki, słodycze, którymi obdarowywali odwiedzanych mieszkańców. Zapraszali również w imieniu organizatorów mikołajkowego świętowania wszystkich na gminną imprezę Mikołajkową, która odbywała się w godzinach popołudniowych na terenie GOSiTu w Wieruszowie. Tegoroczną akcję „Mikołaje na ulicach Wieruszowa” wspierali Gmina Wieruszów, GOSiT, Stowarzyszenie Integracyjne „ Klub Otwartych Serc”. W imieniu organizatorów tegorocznej akcji  oraz wszystkich mieszkańców , których Mikołaje odwiedzili i obdarowali upominkami serdecznie dziękujemy wolontariuszom jak i opiekunom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu.  Z okazji Lokalnego Święta Wolontariatu Stowarzyszenie Integracyjne „ Klub Otwartych Serc” zaprosiło wolontariuszy w podziękowaniu za całoroczną współpracę na jednodniową wycieczkę do Wrocławia, która odbędzie się w dniu 08.12.br.