Ogłoszenie -
A A A

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuje, że w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej” są kontynuowane usługi mieszkalnictwa wspieranego i treningowego, które były realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”