Podziękowanie - IV Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny -