Powrót do zdrowia - powrót do pracy -
A A A

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” było organizatorem konsultacji i spotkania z P. Anną Ciupa i Konradem Komornickim pracownikami Oddziału Łódzkiego PFRON poświęconego omówieniu projektu „Powrót do zdrowia – Powrót do pracy rehabilitacja kompleksowa”. W spotkaniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnością, opiekunowie i terapeuci. Te niezwykle ważne informację zapewne pomogą w realizacji marzeń zaproszonych osób z niepełnosprawnością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program rehabilitacji kompleksowej dla osób z niepełnosprawnością, które z różnych powodów zdrowotnych nie podjęły jeszcze pracy zawodowej lub nie mogły kontynuować pracy np. z powodu wypadku lub innych problemów zdrowotnych. Sytuację tą będą mogły zmienić poprzez udział w wspomnianym projekcie składającym się z trzech modułów tj. medyczny, psychospołeczny i zawodowy. W powrocie do aktywności zawodowej pomoże pobyt w jednym z Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie, Grębiszewie i Wągrowcu, gdzie profesjonalny zespół osób (lekarz, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta zajęciowy itp.) oceni stan zdrowia i opracuje indywidualny program, który będzie możliwy realizowania w okresie od 2-6 miesięcy. Pobyt w ośrodku, rehabilitacji i szkolenia są bezpłatne. Szczegółowe informację można uzyskać w Łódzkim Oddziale PFRON ul. Kilińskiego 169, pod nr tel. 42 20 50 120, 42 20 50 100, e-mail: aciupa@pfron.org.pl . W Stowarzyszeniu Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” można uzyskać również materiały i informację na temat programu pod nr. tel. 62 78 42 535, e-mail: biuro@sikos.org.pl

 

Galeria zdjęć