Projekt promujący prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym „Czym skorupka za młodu nasiąknie” -
A A A

Projekt promujący prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym „Czym skorupka za młodu nasiąknie”

 

 

                          Gmina Wieruszów

98-400 Wieruszów ul.Rynek 1/7

 

 

 

 

 

Projekt promujący prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym

„Czym skorupka za młodu nasiąknie”

 

CEL  GŁÓWNY

            Zwiększenie wiedzy u dzieci i osób z ich najbliższego otoczenia nt. wpływu prawidłowych nawyków żywieniowych na zdrowie, rozwój intelektualny i fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym. 


CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Przeprowadzenie badań i opracowanie raportu obrazującego potrzeby w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród rodziców i osób z najbliższego otoczenia dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Edukacja dzieci i osób z ich najbliższego otoczenia w zakresie prawidłowego żywienia – nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz znaczenia żywności dla prawidłowego rozwoju dzieci. 


ADRESACI

            Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci uczęszczające do dwóch przedszkoli samorządowych na terenie Wieruszowa oraz osoby z najbliższego otoczenia tj. rodzice/opiekunowie, nauczyciele. Działania skierowane będą bezpośrednio do 200 dzieci oraz osób z ich najbliższego otoczenia. Pośrednio zaś działania projektu dotrą również do osób, które wypełniać będą ankiety, wezmą udział w zaplanowanych imprezach, spotkaniach informacyjnych oraz zapoznają się z informacjami zamieszczonymi na stronach WWW gminy, przedszkoli i w lokalnych mediach. 


DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • przeprowadzenie ankiety dotyczących zdrowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym oraz opracowanie raportu końcowego na podstawie ankiet, spotkań i konsultacji;
 • realizacja pikniku integracyjnego, konkursu plastycznego „Apetyt na zdrowie”;
 • pilotażowe zajęcia dla dzieci prowadzone przez dietetyka metodą warsztatową
  z elementami zabawy. Zajęcia realizowane będą w dwóch grupach wiekowych,
 • wycieczka piesza lub autokarowa do piekarni pn. „Od ziarenka do bochenka” 
  dla najstarszych grup przedszkolnych;
 • spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne pt. ”Wiem co je moje dziecko”
  dla rodziców/opiekunów, nauczycieli i personelu placówek przedszkolnych;
 • konsultacje indywidulane dla rodziców i dzieci z problemami nadwagi, otyłości, alergii pokarmowych;
 • Prezentacja raportu oraz podsumowanie projektu połączone z ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego „Apetyt na zdrowie”;

 

PATRONAT HONOROWY NAD PROEJKTEM OBJĄŁ

BURMISTRZ WIERUSZOWA

 

Projekt promujący prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym

„Czym skorupka za młodu nasiąknie”

finansowany jest z środków Gminy Wieruszów