V Bieg -
A A A

V Bieg

W dniu 24 września br. na stadionie sportowym w Wieruszowie odbył się V Integracyjny Bieg Uliczny. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.

Tegoroczna impreza ze względu na pandemię związaną z koronawirusem odbyła się w zmienionej formule i połączona była z ,,Czwartkami Lekkoatletycznymi’’ organizowanymi dla młodzieży szkolnej w ramach Ogólnopolskiej imprezy (XXVII edycja).

 

Cały projekt realizowany był w ramach trzech działań:

 

Działanie I- Impreza Integracyjna - atrakcje sportowo-rekreacyjne

Do udziału w imprezie zaproszone zostały dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością z powiatu wieruszowskiego, uczestniczący w różnych projektach adresowanych do nich.
W tym działaniu w godzinach dopołudniowych przeprowadzone zostały różne konkurencje sportowo- rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnością. Udział w imprezie wzięło 10 placówek z terenu powiatu wieruszowskiego realizujące zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością. To dla ich reprezentantów przygotowano konkurencje sportowo- rekreacyjne tj. skok w dal z miejsca kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, tor przeszkód kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, rzut woreczkiem do hula-hop (na wózkach kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców), ringo na wózkach kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, szalony pociąg- konkurencja grupowa, przeciąganie liny-konkurencja grupowa. Wszystkim biorącym udział w imprezie wręczono puchary, medale, upominki indywidualne oraz symboliczne nagrody grupowe. Dla wszystkich biorących udział w atrakcjach sportowo – rekreacyjnych zabezpieczyliśmy wyżywienie.

Działanie II


Uczestnicy pierwszego działania wzięli udział w uroczystym odsłonięciu kolejnych tablic paraolimpijczyka i olimpijczyka na Rynku w Wieruszowie. W tym roku odsłonięte zostały tablice Marian Woronin- Srebrny Medalista Igrzysk Olimpijskich w sztafecie 4 x 100 metrów (Moskwa 1980) oraz Robert Chyra - Złoty Medalista Igrzysk Paraolimpijskich w rzucie dyskiem (Sydney 2000). Wydarzeniu towarzyszyły przemówienia, gratulacje oraz wręczenie kwiatów.
Działanie III


Po odsłonięciu tablic przeprowadzono symboliczny V Integracyjny Bieg Uliczny na płycie nowo otwartego stadionu sportowego w Wieruszowie. Z uwagi na pandemię związaną z koronawirusem tegoroczny Bieg nie miał charakteru ogólnopolskiego natomiast beneficjentami były jedynie mieszkańcy powiatu wieruszowskiego.

Impreza współfinansowana była ze środków otrzymanych od:

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.

 

Galeria zdjęć