Wieruszów solidarny z Ukrainą -
A A A

Wieruszów solidarny z Ukrainą

Od 6 lat Gmina Wieruszów i Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” współpracuje z Gminą Maków z Ukrainy. W tym czasie odbyło się kilka wizyt studyjnych w Wieruszowie i na Ukrainie zrealizowanych w ramach projektu.

W tym trudnym czasie dla wszystkich spowodowanym ………………………… byliśmy i jesteśmy w stałym kontakcie z partnerami. Dzięki wspólnym działaniom udało się przesłać w dniu 10.03.2022 zebraną pomoc rzeczową i przekazać na granicy Pani Wiktorii reprezentującej Gminę Maków, która podzieliła się otrzymanymi darami z Kamieńcem Podolskim. Przekazanych dary to m.in żywność, środki opatrunkowe, środki higieny i czystości, koce, lornetek, latarki, krótkofalówki, rękawice, skarpety, ubrania koszarowe, ubrania drelichowe strażackie itp. Nie zabrakło też lekarstw dla dzieci i dorosłych, kosmetyków, art. żywnościowych oraz odzieży dla niemowląt, o które prosili nasi partnerzy. Wartość przekazanych darów szacujemy na wartość ok. 30 tysięcy zł.

Transport na granicę został zorganizowany i zrealizowany przez TPD OM WTZ. Zakup materiałów był możliwy dzięki finansowemu wsparciu:

 

- Samorząd Gminy Wieruszów

- Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

- Wędlinka sp.j. PHU. Zakład rozbioru mięsa P.A. Gajewscy

- CON DUO PPHU V. G. Wiśniewscy

- OSP Kuźnica Skakawska

- ZHP Wieruszów

- oraz pomocy finansowej i rzeczowej pracowników i osób z niepełnosprawnością WTZ i ZAZ ich rodziców oraz osób współpracujących z TPD i SI ”KOS”.

 

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Wieruszów, WTZ i ZHP za pomom przy zorganizowaniu pomocy.