Z wizytą w Rothenburgu -
A A A

Z wizytą w Rothenburgu

Na zaproszenie Partnera Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”w Wieruszowie ośmioosobowa grupa przedstawicieli samorządów organizacji pozarządowych i administracji przez trzy dni realizowała wizytę studyjną w Rothenburgu – Martinshof Rothenburg Diakoniewerk. W trakcie trwającej blisko piętnaście lat współpracy rozwiązania niemieckie, beneficjentami których są osoby z niepełnosprawnością mieli możliwość poznać rodzice oraz wolontariusze, realizujący zadania na ich rzecz. Odbyła się też wizyta przedstawicieli instytucji powiatu wieruszowskiego, które realizują zadania skierowane do osób z niepełnosprawnością. Każdego roku wymiennie raz w Polsce, raz w Niemczech spotykają się przedstawiciele terapeutów osób z niepełnosprawnością z WTZ i ZAZ aby wymieniać doświadczenia, utrwalać przyjaźnie i kontynuować współpracę. Tym razem w wizycie studyjnej udział wzięli: Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, V -ce Starosta Stefan Pietras, Adam Musiała – członek Zarządu Powiatu. Gminę Wieruszów reprezentowali Alicja Ruta -Sekretarz, Sylwia Olbińska – Naczelnik Wydziału Promocji, Burak Małgorzata – Kierownik MGOPS, Marcin Piluch – Radny Gminy Wieruszów. Organizatorem wizyty ze strony polskiej była Henryka Sokołowska – Prezes SI”KOS”. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z Panią Pastor Petrą-Edith Pietz – jedną z trzech prezesów oraz Volkhardem Schmidtem - kierownikiem ds. zatrudnienia. Zadeklarowali oni m.in. dalszą współpracę, dzielenie się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie różnych działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciele Partnerów niemieckich uczestnikom wizyty dobrej współpracy pomiędzy samorządami i organizacją pozarządową SI”KOS”. Warto dodać, że Diakoniewerk to największy pracodawca kierujący swoje działania do przeszło 1500 osób w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, różnego rodzaju formach mieszkalnictwa chronionego, asystentury, opieki społecznej i medycznej. Swoje działania realizują w ramach zleconych zadań od Samorządów, i prowadzą szeroko pojętą działalność gospodarczą. Szczególne zainteresowanie w grupie Polskiej wzbudziło mieszkalnictwo i sposób finasowania tego zadania oraz działalność gospodarcza realizowana w ramach zakładów produkujących i realizująca zlecone usługi z realizacją projektu. Wizyta zakończyła się wspólną ewaluacją, podczas której wypracowano kierunki dalszej współpracy.

 

Link do galerii