Impreza Integracyjna "Twórczość - Terapia - Sukces" -
A A A

Impreza Integracyjna "Twórczość - Terapia - Sukces"

Impreza Integracyjna „Twórczość – Terapia - Sukces 

 

Autorem projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”  i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej.

 

Projekt realizowany jest w następujących etapach tj:

 • Prowadzenie różnorodnych zajęć w ramach terapii manualnej, pozwalających nie tylko zdiagnozować możliwości i umiejętności osób niepełnosprawnych ale również rozwijać ich zainteresowania. Zajęcia plastyczne i manualne są też formą szeroko pojętej edukacji zawodowej i ogólnej oraz pozwalają na przeżywanie pozytywnych emocji oraz ułatwiają wzajemne zrozumienie i komunikowanie się.
 • Prowadzone szkoleń, konsultacji indywidualnych i grupowych dla osób zawodowo pracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz rodziców i wolontariuszy pozwoliły na doskonalenie ich umiejętności. Poznawanie nowych technik również zwiększanie oferty terapeutycznej
  dla adresatów projektu.
 • Wystawy pokonkursowe służą promocją efektów pracy terapeutycznej w placówkach na terenie powiatu wieruszowskiego, adresatami których są osoby niepełnosprawne.

 
  Usytuowanie wystawy w holu Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego umożliwia zwiedzenie jej dużej liczbie osób. Wśród osób które odwiedzają wystawę sporą grupę stanowią uczniowie szkół i ich opiekunowie, którzy każdego roku oglądają prezentowane prace. Wśród zwiedzających nie zabraknie też potencjalnych pracodawców, radnych, pracowników różnych instytucji i organizacji, do których nie tylko kierujemy osoby niepełnosprawne do pracy ale również bardzo często zwracamy się o pomoc i wsparcie różnych projektów. Realizacja całego projektu jest możliwa dzięki życzliwości wielu osób i instytucji, które wspierają projekt tak materialnie i jak rzeczowo. Bardzo ważna jest też bezinteresowna praca wolontariuszy i pracowników WTZ  w zakresie prowadzenia szkoleń i konsultacji oraz przygotowania wystawy pokonkursowej.

 

Szczególnie cenna w realizacji projektu jest również pomoc:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie dysponująca środkami PFRON
 • Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
 • Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Warsztat Terapii Zajęciowej
  w Wieruszowie
 • Stowarzyszenie Integracyjne „ Klub Otwartych Serc“ w Wieruszowie
 • TPD Oddział Regionalny w Łodzi
 • Lokalni sponsorzy

 

Do udziału w konkursie zapraszane są osoby niepełnosprawne indywidualne oraz uczestniczące w terapii i rehabilitacji realizowanej w niżej wymienionych placówkach na terenie powiatu:

 • Dom Pomocy Społecznej – Chróścin Wieś,
 • Dom Pomocy Społecznej - Chróścin Zamek,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej TPD OM w Wieruszowie,
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie,
 • Zespół Szkół w Tyblach,
 • Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” Stowarzyszenia Integracyjnego „KOS” w Wieruszowie.

 

Impreza Twórczość – Terapia – Sukces wpływa na:

 • uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych oraz wyrabianie
  pozytywnych przekonań o ich niezaprzeczalnych wartościach u zwiedzających wystawę i biorących udział w projekcie,
 • Rozbudzanie  wśród osób niepełnosprawnych potrzeby aktywnego działania w środowisku, rozpoznania i rozwijania zainteresowań, umiejętności oraz budowania
  poczucia bezpieczeństwa,
 • Zwiększenie możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych, liczby sponsorów
  i wolontariuszy gotowych do współpracy z niepełnosprawnym.
 • Promocję umiejętności manualnych i artystycznych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego, objętych projektami terapii i rehabilitacji.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV edycji konkursu ,,Twórczość - Terapia - Sukces”,którego organizatorem jest Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie Warsztat Terapii Zajęciowej.Jednym z założeń konkursu jest uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnychoraz wyrabianie pozytywnych przekonań o ich niezaprzeczalnych wartościach poprzez prezentacjęposiadanych umiejętności.
Celem konkursu jest popularyzacja dorobku artystycznego środowisk niepełnosprawnych na terenie powiatu wieruszowskiego.
Zapraszamy zatem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci i młodzież niepełnosprawną ze szkół oraz objętych projektem Ośrodek Edukacji i rehabilitacji ,,Być Razem”, a także indywidualne osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie zgłoszeń i prac do 27 listopada 2009 roku.

Pokonkursowa wystawa prac zorganizowana zostanie w holu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

 

Poniżej regulamin do pobrania.