Informacja o projekcie Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych -
A A A

Informacja o projekcie Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w projekcie Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Wieruszowie.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w projekcie „Organizacja i prowadzenie powiatowego centrum organizacji pozarządowych celem profesjonalizacji ich działań”.

 

 

Celem projektu jest:

  • kontynuacja działań mających na celu profesjonalizację i wzmocnienie umiejętności organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego

  • funkcjonowanie miejsca, w którym organizacje NGO’s mają stały dostęp do informacji, merytorycznej pomocy, co wpływa na profesjonalizację i większą skuteczność ich działań,

  • objęcie różnymi formami edukacji przedstawicieli ok. 30 organizacji a tym samym zwiększenie ich wiedzy nt. aspektów prawnego funkcjonowania organizacji, pozyskiwania i zarządzania finansami, budowania partnerstwa, koalicji lokalnych i problemowych, planowania i zarządzania projektami lokalnymi, pozyskiwania i współpracy z wolontariuszy oraz współdziałania z samorządami, administracją publiczną.

Projekt realizowany jest od 1 marca do 31 grudnia 2013 r. W ramach projektu funkcjonować będzie Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych, które będzie ośrodkiem wsparcia dla organizacji już istniejących jak i nowopowstałych.

Zaplanowano również szkolenia w formie spotkań tematycznych oraz warsztatów, które realizowane będą we współpracy z trenerami Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi itp. Przewiduje się również konsultacje grupowe i indywidualne zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami organizacji z zakresu zarządzania organizacjami i projektami, pozyskiwania i rozliczania środków finansowych, pozyskiwania wolontariuszy itp.

Każde zajęcia trwają 4 - 5 godziny, w dogodnych terminach dla członków organizacji pozarządowych Henryki Sokołowskiej Prezes SIKOS i Pani Moniki Góralskiej – Mak koordynatora projektu dzwoniąc na numery tel. kom .691492692 (62) 78 42 – 535,
78 41 - 331 lub pisząc na adres biuro@sikos.org.pl

Zainteresowane Organizacje prosimy o przesłanie zgłoszeń do 10.04.2013r.