Wykaz szkoleń realizowanych w ramach projektu -
A A A

Wykaz szkoleń realizowanych w ramach projektu

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie zaprasza przedstawicieli NGO’s do udziału w szkoleniach warsztatowych i spotkaniach informacyjnych w ramach projektu „Organizacja i prowadzenie powiatowego centrum organizacji pozarządowych celem profesjonalizacji ich działań”.
Wykaz terminów i tematyki szkoleń:

Temat szkolenia

Zasady równości kobiet i mężczyzn

 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w świetle nowych przepisów. Dot. prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych w gmin. Wieruszów

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza

Jak założyć organizację pozarządową – aspekty prawne

 

„Dlaczego warto być wolontariuszem?

Spotkanie informacyjne realizowanego przez SIKOS w współpracy z Społeczna Akademią w Łodzi dot. Projektu „Przyjaciel Rodziny”

Replika projektu Teatr w Przestrzeni

 

Prawne aspekty zatrudniania /współpracy z wolontariuszem

 

Sporządzanie wniosków o dofinasowanie zadań w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez samorządy terytorialne w trybie ustawy OPP

 

Zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez NGO’s i współpraca administracji publicznej z organizacjami.