Wykaz organizacji, grup nieformalnych – beneficjentów Projektu Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych -
A A A

Wykaz organizacji, grup nieformalnych – beneficjentów Projektu Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

Wykaz organizacji, grup nieformalnych – beneficjentów
Projektu Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
w 2013 roku

 

 1. Wieruszowski Klub Sportowy PROSNA

 2. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska

 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie (Koła Wieruszów- Podzamcze, Pieczyska, Mirków, Wyszanów)

 4. Wieruszowski Klub Karate HUSARIA

 5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

 6. Stowarzyszenie Prawo – Obywatel – Demokracja

 7. Zarząd Powiatowy Liga Obrony Kraju

 8. Stowarzyszenie Profilaktyczne ALTERNATYWA

 9. Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży NADWRAZLIWI

 10. Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „Biała Góra”

 11. Koło Powiatowe Stowarzyszenie Diabetyków

 12. Towarzystwo Historyczno – Kulturalne ARSONIUM

 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynka i Okolic

 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie

 15. Ochotnicza Straż Pożarna Pieczyska

 16. Ochotnicza Straż Pożarna Pichlice

 17. Ludowy Klub Sportowy PROSNA –WEBO Wyszanów

 18. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna

 19. Stowarzyszenie Rozwoju Polesia

 20. Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży WIKTORIA

 21. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tyble

 22. PTTK Wieruszów

 23. Szkolne Kluby Wolontariusza w Gminie Wieruszów (LO, ZSP, ZS Nr 2, Gimnazjum Nr1, SzP)

 24. Grupa Wsparcia „Młodzi Wolontariusze”

 25. Towarzystwo Sportowo – Rowerowe w Wieruszowie

 26. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

 27. Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Swoboda

 28. Stowarzyszenie Działań Psychospołecznych w Wieruszowie

 29. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Osowa „Pod Kostrzewą”

 30. Stowarzyszenie „Pomocny Dom” z Siedzibą w Chróścinie

 31. Motowierusz – grupa nieformalna