Projekt "Wypoczynek i aktywne formy spędzania wolnego czasu" -
A A A

Projekt "Wypoczynek i aktywne formy spędzania wolnego czasu"

Projekt „Wypoczynek i aktywne formy spędzania czasu wolnego”.

 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w ramach programu Akademia Lokalnej Aktywności organizuje wypoczynek letni i aktywne formy spędzania czasu wolnego tak w okresie ferii letnich jak i zimowych tj. wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, półkolonie i festyny rodzinne.

Beneficjentami ww. form wypoczynku są dzieci i młodzież z terenu całego powiatu a przede wszystkim z:

  • placówek opiekuńczo – wychowawczych z Pieczysk, Wyszanowa i Mirkowa organizatorem, których jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski,
  • świetlicy prowadzonej przez Towarzystwo Rozwoju Polesia,
  • świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Profilaktyczne „ALTERNATYWA”,
  • świetlicy i Małego Przedszkola organizatorem, którego jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna,
  • Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem”, którego organizatorem jest SI „KOS”.

 

Przedsięwzięcie te są wspierane finansowo przez  Samorząd Powiatu, Urząd Miejski w Wieruszowie, oraz przez lokalnych sponsorów. Organizacja imprez jest możliwa również dzięki pomocy Klubu Sportowego „PROSNA”, TKKF-u, Wieruszowskiego Domu Kultury, Towarzystwa Rozwoju Polesia, Stowarzyszenia Profilaktycznego „Alternatywa”.

Niezwykle ważna jest też bezinteresowna praca około 125 wolontariuszy – uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, średnich, studentów studiów dziennych i zaocznych, emerytów.