Usamodzielnione i nadal wspierane projekty -
A A A

Usamodzielnione i nadal wspierane projekty

Usamodzielnione i nadal wspierane projekty


Stowarzyszenie od początku swojego istnienie zmierzało do usamodzielnienia realizowanych projektów. Warunkiem takiego usamodzielnienia jest pozyskanie i wyposażenie w odpowiednią wiedzę realizatorów projektu, wyposażenie i pozyskanie obiektów przeznaczonych na realizacje tych zadań oraz środków na długofalowe działanie. Po usamodzielnieniu projektów Stowarzyszenie nadal udziela pomocy merytorycznej i wspiera powstałe stowarzyszania:

 

  • Stowarzyszenie Profilaktyczne „Alternatywa” – efekt prowadzonej przez SI „KOS” świetlicy socjoterapeutycznej.
  • Stowarzyszenie Integracyjne „Rodzina” w Lututowie – efekt realizowanego przez SI „KOS” projektu Środowiskowy Ośrodek Wspierania Dzieci i Młodzieży oraz Biura Porad Obywatelskich.
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna – efekt realizowanego przez SI „KOS” projektu „Tam gdzie nie ma szkoły”.