Informacja o gotowości do świadczenia usługi -
A A A

Informacja o gotowości do świadczenia usługi

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” informuje, że z dniem 31.10.2023r. zakończona została realizacja projektu partnerskiego pt. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”. Informuje, że pozostajemy w gotowości do świadczenia usług w ramach mieszkalnictwa treningowego oraz wspomaganego przez okres 41 miesięcy. Ponadto informuje, że od 01.10.2023r. realizowany jest projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II” w ramach którego kontynuowane są usługi mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego.