Informacja o wynikach naboru - usługi AOON AON -
A A A

Informacja o wynikach naboru - usługi AOON AON

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Data  23.10.2020r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2020-4791-11899  w projekcie pn.  Centrum Usług Środowiskowych „Razem Łatwiej” 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi AON/AOON dla osób z niepełnosprawnością zamieszkałych w mieszkaniach wspieranych i treningowych  wybrane zostały oferty:

 

1) Marii Jakubczyk z Mieleszyna

2) Anny Misiek z Nalepy

3) Michała Brożyny z Galewic

4) Aleksandry Skowrońskiej-Strzelczyk z Mieleszyna

5) Dawida Ścigały z Klatki

6) Justyny Pietrzak z Pieczysk

Wszyscy oferenci zadeklarowali świadczenie usług AON/AOON w cenie 30,00 zł brutto
za 1 godzinę.

 

 

                       Henryka Sokołowska

                                    Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie                               

 

       …………………………………………………….

       Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)