Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonania prac remontowych -
A A A

Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonania prac remontowych

 
   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Data 31.10.2022r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku z mieszkaniami wspieranymi i treningowymi zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl) pod numerem: 2022-4791-130768 w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku z mieszkaniami wspieranymi i treningowymi dla uczestników projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” wybrane zostały oferty:

 

1)     W częściach: DACH, PIWNICE, OCIEPLENIE ŚCIAN – Zbigniewa Małysa działającego pod firmą PPHU BUD-MAS Zbigniew Małys z siedzibą w Polesiu

z ceną:

w części DACH – 15 412,68 PLN brutto

w części PIWNICE – 6 418,44 PLN brutto

w części OCIEPLENIE ŚCIAN – 99 744,95 PLN brutto

2)     W części: ZADASZENIE – Jacka Romana Owczarka działającego pod firmą Ślusarstwo Ogólne Usługi i Produkcja Jacek Roman Owczarek z siedzibą
w Wieruszowie

z ceną – 7 050,00 PLN brutto

 

 

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie       

 

            …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)