Informacja o wynikach naboru - Opiekun medyczny -
A A A

Informacja o wynikach naboru - Opiekun medyczny

 
   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Data 24.11.2020

 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługi opiekuna medycznego zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl) pod numerem: 2020-4791-17174 w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opiekuna medycznego dla uczestników projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” wybrana została oferta:

 

Grażyny Urbańskiej z Wieruszowa

z ceną za 1 godzinę usługi  30,00 zł brutto

 

 

 

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie       

 

            …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)