Ogłoszenie o wyborze wykonawcy usług cateringowych -
A A A

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy usług cateringowych

Data 23.10.2020r.

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługi cateringowe zamieszczonego w Bazie konkurencyjności

(www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl) pod numerem: 2020-4791-11647 w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” wybrana została oferta:

Restauracja „U Starej Kozy” Urszula Bednarek

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 10

z ceną za 1 obiad 24,00 zł brutto

 

 

 

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie       

 

            …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)