Informacja o wynikach postępowania na zakup sprzętu AGD -

 

  

A A A

Informacja o wynikach postępowania na zakup sprzętu AGD

  

                                                                                                                                                                                                                                                                Data 10.11.2018r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup sprzetu AGD do budynku zlokalizowanego  w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zakup sprzetu AGD do budynku w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

 

Przedsiębiorstwa-Handlowo-Usługowego AGD; Patkowska Aneta, Ptak Iwona, Adam Musiała Spółka Cywilna; ul. Warszawska 44a; 98-400 Wieruszów;

- oferowana cena za sprzęt AGD netto 7 134,14 zł; brutto; 8 774,99 zł

 

 

 

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie