Informacja o wyniku postępowania na zakup mebli -

 

  

A A A

Informacja o wyniku postępowania na zakup mebli

                                                                                                                         

Data 24.08.2020r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup kompletu mebli do budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” 

 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup kompletu mebli do budynku przy ul. Waryńskiego 8 w Wieruszowie w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

 

„Dębscy” sp. z o.o. 3 435,01 zł brutto zł brutto

 

 

 

                        Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie