Zaproszenie do składania ofert na montaż rolet -

 

  

A A A

Zaproszenie do składania ofert na montaż rolet

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego

pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż rolet w oknach w mieszkaniach wspieranych i treningowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Waryńskiego 8 w Wieruszowie.

 

Szczegółowy opis rolet:

Roleta materiałowa w kasecie aluminiowej z prowadnicą PCV.

Mocowanie rolety do listwy przyszybowej za pomocą wkrętów natomiast prowadnicy za pomocą taśmy dwustronnie klejącej.

Ilość i wymiary:

- 8 szt.  o wymiarach 93 x 125 cm

- 8 szt. o wymiarach 93 x 75 cm

- 1 szt. o wymiarach 99 x 140 cm

- 1 szt. o wymiarach 38,5 x 105 cm

- 9 szt. o wymiarach 108,5 x 145 cm

- 1 szt. o wymiarach 55,5 x 80 cm

Razem 28 rolet

 

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania podanych pomiarów oraz uzgodnienia koloru tkaniny w roletach. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty, w tym dostawy. 

 

Planowany termin wykonania prac: 7 grudnia 2018r.

Oferty należy składać w siedzibie stowarzyszenia lub pocztą na adres:

         Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc  w Wieruszowie

         ul. Marianów 7

         98-400 Wieruszów

 

Termin składania ofert upływa 27 listopada 2018r.

 

Wieruszów, dnia 20 listopada 2018r.