Ogłoszenie o wynikach postępowania na zakup sprzętu RTV -

 

  

A A A

Ogłoszenie o wynikach postępowania na zakup sprzętu RTV

Data 29.11.2018

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup sprzętu RTV do budynku zlokalizowanego  w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” 

 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zakup sprzętu RTV do budynku w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

 

Firmy Usługowo-Handlowej Robert Musiała; ul. Warszawska 44a; 98-400 Wieruszów;

- oferowana cena za sprzęt RTV netto 5 934,96 zł; brutto; 7 300,00 zł

 

 

 

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie