Informacja o wyniku postępowania o ofertowego na montaż rolet okiennych -

 

  

A A A

Informacja o wyniku postępowania o ofertowego na montaż rolet okiennych

                                                                                                                                                                                                                      Data 30.11.2018

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na montaż rolet okiennych w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na montaż rolet okiennych w budynku w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

 

P.P.H.U. MATI Mateusz Nizio, ul. Kuźnicka 4, 98-400 Wieruszów;

oferowana cena za montaż rolet okiennych netto 3 695,12 zł; brutto; 4 545,00 zł

 

 

 

 

                        Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie