Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy na wykonanie zabudowy -

 

  

A A A

Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy na wykonanie zabudowy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data 22.11.2018

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zabudowy kuchennej i korytarza (szatni) w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 z mieszkaniami wspieranymi i treningowymi w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zabudowy kuchennej i korytarza (szatni  w budynku przy ul. Waryńskiego 8 w Wieruszowie w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

 

Przedsiębiorcy Sylwestra Jańczaka,

działającego pod firmą ANIMAR Sylwester Jańczak  z siedzibą w Wieruszowie, ul. Teklinowska 16a, 98-400 Wieruszów,

z ceną 9 494,37 zł brutto zł brutto

 

 

 

                        Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie